Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard!

Rabobank Noordenveld West Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen.
Rabobank Noordenveld West Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook DOS MARUM
doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Van zaterdag 9 februari tot en met donderdag 28 februari 2019 mogen klanten van Rabobank
Noordenveld West Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal
twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. DOS MARUM
ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten

Het is voor DOS MARUM belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen
deze bijdrage goed gebruiken voor [Korte omschrijving van het bestedingsdoel].
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan DOS MARUM
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Noordenveld West Groningen. Kijk voor meer
info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/nwg.

Bedankt voor jouw steun!

Groeten van DOS MARUM