Noodkreet DOS Marum! Vrijwilligers gezocht

Wil je iets betekenen in het voorbestaan van de vereniging DOS Marum? Hoe groot of klein je bijdrage kan zijn, we zijn op zoek naar jou!

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Al lange tijd zijn we op zoek naar vrijwilligers die als bestuurslid of vrijwilliger de vereniging kunnen helpen. We hebben veel ouders van leden gevraagd en in de gesprekken merken we dat veel mensen opzien tegen een functie als vrijwilliger of bestuurslid. In de volgende tekst proberen we uit te leggen wat het inhoud.

Tijdsinvestering- We kunnen uit ervaring spreken dat meehelpen gezellig is en dat de tijdsinvestering beperkt is. Het huidige bestuur vergadert momenteel 1x per maand gedurende ca. 1,5 uur. De verdere tijdsinvestering is zeer wisselend. Verdeeld over de weken schatten we dat we ca. 15-30 minuten per week besteden aan de vereniging.

Samenstelling – We hebben nu een indeling gemaakt in het bestuur met de rollen voorzitter, penningmeester, secretaris, technische zaken en evenementen. Een korte beschrijving hiervan kan je vinden op de volgende link. Aan deze indeling hoeft in de toekomst niet vastgehouden te worden. Voor elk type persoon is er een plaats als vrijwilliger. Ben je administratief,  organisatorisch, sportief, creatief of iets anders? Je bent een goede aanvulling voor de vereniging. Bij het aantreden van nieuwe vrijwilligers zeggen de huidige vrijwilligers toe dat de taken gedurende een aantal maanden geleidelijk overdragen worden. Niemand wordt aan zijn/haar lot overgelaten.

Freerun, GALM en stuitbal – De huidige vrijwilligers zijn allemaal ouders van gym- en turnleden en nagenoeg allemaal 4 jaren geleden begonnen als vrijwilliger. We roepen daarom niet alleen de turn- en gymleden op, maar ook de leden van de GALM- en stuitbal groepen en ouders/verzorgers van de freerunleden.

Methode – Met behulp van een aantal fanatieke ouders hebben we bedacht hoe we de werving van vrijwilligers aanpakken. Als eerste zetten we onze oproep van het afgelopen jaar door d.m.v. deze mail aan alle leden. Deze informatie zal ook gedeeld worden op onze website, social media en in de lokale krant. Vervolgens beseffen we dat mensen gevraagd willen worden om te starten als vrijwilliger. Daarom zullen we de komende weken vele mensen persoonlijk benaderen.

Nieuw bestuur – Op de ledenvergadering hebben we de uiterste datum van nieuwe bestuursleden op 1 mei gezet. Door de COVID-19 crisis hebben we deze datum verschoven naar 1 juni. Bestuursleden die zich aanmelden voor 1 juni kunnen in een bijzondere ledenvergadering medio juni worden gekozen als bestuurslid.

Opheffen DOS Marum – Mochten er geen bestuursleden zich aanmelden voor de uiterste datum van 1 juni dan zal in een bijzondere ledenvergadering (medio juni) de vereniging DOS Marum ontbonden worden. Hiervoor zullen alle leden wederom een uitnodiging krijgen.

De vereniging zorgt voor wekelijkse beweging van mensen van 2-80 jaar. Help ons mee zodat het niet tot een opheffing van de vereniging komt. We hebben 4 personen nodig en de vereniging bestaat uit 165 leden. Dit moet toch haalbaar zijn? Je kan je aanmelden via info@dosmarum.nl of 06-41667539.

 

Met sportieve groet,

Bestuur DOS Marum