Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen staat te beginnen! Daarom hierbij kort een nieuwsflits.

Bestuur – Met het het aansluiten van Rianne (secretaris) en Jackelien (evemenenten) vinden we dat we voldoende draagvlak hebben gevonden om door te gaan. Het bestuur bestaat daarmee uit Inge, Rianne, Jackelien en Arnold. Martje Maaike blijft aan om Jackelien te helpen bij de evenementen, Kyra (contactpersoon) zal helpen dit seizoen op te starten en Arnold blijft voor één seizoen nog aan als voorzitter. Gezien de crisis van afgelopen seizoen om bestuursleden te vinden zal dit seizoen hier vroeg aandacht aan gegeven worden.

Momenteel zijn we bezig de laatste stukjes van de puzzel te leggen om het seizoen te starten. We hopen volgende week te kunnen beginnen met open lessen. In de daaropvolgende week zijn we van plan het lesrooster weer op te pakken. Hier horen jullie z.s.m. over. Ook de maatregelen welke we nemen i.v.m. de Corona zullen we hierin meenemen. Hou de app en website in de gaten.