Ledenvergadering 2018

 

Op 9 april om 20:00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in  sporthal De Holten. Alle leden hebben enige weken geleden al een uitnodiging via e-mail ontvangen. Deze ledenvergadering stellen we voor om de volgende agenda te behandelen:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda / Mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Jaarverslag 2016
  5. Financieel Jaarverslag 2016 (Totaaloverzicht 2017)
  6. Kascommissie
  7. Begroting ( Realisatie en begroting DOS 2017)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De documenten zijn te downloaden via de links. De links van de notulen en het jaarverslag 2016 volgen z.s.m.