Ledenvergadering 10 april

Op 10 april om 20:00 uur wordt de ledenvergadering van DOS Marum gehouden. Alle (ouders van) leden worden hiervoor uitgenodigd.

De agenda is als volgt:

1.Opening

2.Vaststellen agenda / Mededelingen

3.Notulen vorige ledenvergadering

4.Bestuursverkiezing

5.Jaarverslag 2016

6.Financieel Jaarverslag 2016

7.Kascommissie

8.Waar gaan en staan we voor als DOS Marum?

9.Begroting

10.Rondvraag

11. Sluiting

De documenten zijn van te voren in te zien door op de volgende links te klikken. 

Jaarverslag 2016 2017

Notulen, financieel verslag, begroting