Contact

Trainingen

Als je een keer niet mee kunt doen met de gymles kun je je afmelden bij de train(st)er. Mochten er wijzigingen in de les zijn, zoals wijziging van train(st)er of geen doorgang les, dan zal dat door de train(st)er bekend gemaakt worden. Voor de jeugdleden zal dat gebeuren in de WhatsApp groep per les. Hieronder staan de gegevens van de train(st)ers.

De lesgevers staan vermeld in het lesrooster.

Commissies / Bestuur

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig, neem dan contact op met een van de onderstaande commissies of bestuursleden.

Functie Naam E-mail
Coördinator GALM Anne Riksen  
Ledenadministratie Naomi Boekema ledenadministratie@dosmarum.nl
Contactpersoon lesgevers Marijke van der Molen  
Evenementen Jackelien Holthuis  
Secretaris Rianne Zandstra info@dosmarum.nl
Penningmeester Inge van der Greft penningmeester@dosmarum.nl
Voorzitter Fanny van Eijden voorzitter@dosmarum.nl