bestuur

Bestuurslid technische zaken:

 • Is contactpersoon en 1e aanspreekpunt voor trainers en trainsters.
 • Weet trainers te binden en te behouden
 • Contactpersoon in geval van werving voor nieuwe trainers
 • Geldt als vertrouwenspersoon bij conflicten tussen deelnemers en trainers
 • Meedenken met trainers over inhoudelijke zaken (bv groepsindeling)
 • Meedenken over evt vervanging bij ziekte

Voorzitter :

 • voorbereiden en leiden ledenvergadering
 • leiden vergadering bestuur
 • samen met overige bestuursleden opstellen en uitvoeren van verenigingsbeleid (lange termijn visie)
 • Pr van vereniging
 • Aanspreekbaar, geven van aandacht, verbinding, conflicten trachten op te lossen

Secretaris:

 • voorbereiden, regelen en notuleren bestuursvergadering
 • behandelt in- en uitgaande post
 • inschrijven van acties zoals Poeisz, Rabobank clubkas, etc.
 • van oudsher (delegeren) bijhouden van ledenlijst. (nu voornamelijk bij penningmeester)

Penningmeester:

 • verantwoordelijk voor het incasseren van de contributie (maandelijk, kwartaal, jaarlijks)
 • samen met bestuur vaststellen nieuwe contributie en vrijwilligersvergoeding trainers
 • bijhouden jaarrekening
 • opstellen begroting”
 • betalingen
 • aanvragen subsidie

Evenementen:

 • Beheren van de evenementen (jaar)agenda die op de club worden georganiseerd
 • Je bent de link tussen de leid(st)ers en het bestuur voor het organiseren van de evenementen
 • Coördineren van overleggen voor de diverse evenementen
 • Je ondersteunt bij het voorbereiden en de organisatie van evenementen aan de hand van bestaande draaiboeken (o.a. Open middag, onderlinge wedstrijden, stuitbaltoernooi, uitvoering