AVG en DOS Marum

De nieuwe AVG wet is in werking getreden. Ook DOS Marum moet hieraan voldoen en daarom hebben we een privacy statement opgesteld. Deze is te lezen via de link www.dosmarum.nl/privacy.

Naast het bekendmaken van deze privacy statement vragen we onze leden om toestemming voor gebruik van gegevens, foto’s, e.d. voor bepaalde doeleinden. De meeste leden zullen deze vraag via een e-mail krijgen. In een aantal lessen zullen we zorgen voor een aantal gedrukte formulieren. Mocht je nog niets hebben ontvangen neem dan contact met ons op via info@dosmarum.nl