Aanmelden

Door onderstaande velden in te vullen en op verzenden te klikken worden uw gegevens naar de ledenadministratie toegestuurd. Deze zal de gegevens verwerken en er wordt contact met u opgenomen.

  Voor welke sport schrijft u zich in?

  Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)

  Voornaam

  Achternaam


  Straat+Huisnr

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  E-mail

  Mobiel Nummer

  Vast Nummer (optioneel)

  IBAN nummer


  Ik ga akkoord met betaling van de verschuldigde contributie (zie http://www.dosmarum.nl/lidmaatschap/) per automatische incasso. Tevens verleen ik hierbij tot wederopzegging per email (aan ledenadministratie@dosmarum.nl) machtiging aan D.O.S. Marum. om verschuldigde bedragen af te schrijven van de hierboven benoemde rekening.
  Gegevens en foto's worden gebruikt volgens onze Privacyverklaring (http://www.dosmarum.nl/privacy/)

  Opmerkingen

  Voor welke vrijwilligerstaken mogen wij u benaderen?