Aan het woord: Wim Alberda

Bij DOS Marum wordt al 25 jaar seniorensport aangeboden aan 55+. Één van de leden is Wim Alberda. Hij is 10 jaar actief bij seniorensport van DOS Marum. Destijds is hij door Lucas Rudolphus gevraagd om mee te doen en sindsdien niet meer gestopt. De groep is gestart toen vanuit de gemeente een fittest werd aangeboden aan 55-plussers inclusief 10 beweeglessen. Daarna is deze groep verder gegaan en uiteindelijk onder de vlag van DOS Marum terecht gekomen.

 

Als belangrijke reden geeft Alberda aan dat de beweging goed is voor het lichaam en bekrachtigt dit met “Als je in de stoel blijft zitten ga je sneller dood.” Om goed te bewegen is veel aandacht van de trainster voor alle leden van de groep. De ene wordt gemotiveerd om dat ene stapje harder te zetten, terwijl een ander iets afgeremd moet worden. Bewegen is heel goed, maar het moet wel met mate. Je moet niet meer doen dan je kunt. Ook daar wordt goed op gelet door trainster Joke Westra van de groep op woensdagmiddag.

 

Alberda doet mee om lichamelijk fit te blijven maar ook zeker voor de lol die de groep samen heeft. Er is saamhorigheid in de groep wat blijkt uit het onderlinge contact. Ook als iemand niet geweest is wordt er contact gezocht. Nieuwe leden worden door het sociale karakter van de groep makkelijk opgenomen. Deze onderlinge omgang en de lol die beleefd wordt geeft Alberda dan ook een goede stimulans om wekelijks te komen sporten in sporthal De Holten.

 

Op de vraag wie er allemaal mee kunnen doen heeft Alberda wel een aantal ideeën. Iedereen die 55 jaar of ouder is kan aansluiten bij de groepen. Mensen die zomers sporten zoals wandelen, tennissen, etc. kunnen in de winter actief blijven bij de seniorensport. Voor een ieder is er aanbod door de gevarieerde lessen. Wat Alberda nog extra wil benadrukken is dat de begeleiding puik voor elkaar is. Dit geldt zeker voor Joke Westra maar ook voor de andere trainsters bij DOS Marum.